Khuda tujhy urooj aisa naseeb karay

Khüdä tüjhè ürööj äisä ñäsèèb kärèy,K fäläk tèrè ñäsèèb pè räshk kärèy,Här mörr pèr frishtèy höñ säth tèräy,här ghüm säy hifäzät tèri Khüdä kärèy. (Åmeen)

Post a Comment

Thanks for comment

http://youtube.com/efiautos

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Previous Post Next Post